AC sensor adapter

  • Most za spajanje 230V/50Hz senzora s našim softverom
  • Detektira prisutnost 230V/50Hz koja preklapa MOSFET na izlazu
  • Izravan spoj na digitalne ulaze svih Pimatico uređaja
  • Pokret, vatra, voda, dim, svjetlo, zvuk itd.

Iskoristite široko dostupne senzore s 230V/50Hz izlazima te ih spojite s PLC gateway softverom u svrhu detekcije događaja i daljnjeg programiranja. Ovaj uređaj služi kao most za spajanje navedenih senzora sa svim našim uređajima koji imaju digitalne ulaze. Na taj način registriramo njihove događaje u našem softveru i određujemo daljnje uvjete programske logike.

PODRŽANI SENZORI

Na tržištu imamo dvije vrste senzora s digitalnim izlazima. Neki senzori imaju relejski NO/NC izlaz dok su neki dizajnirani da odmah propuštaju 230V/50Hz prema trošilu. Senzori s NO/NC digitalnim izlazima, direktno se spajaju na ulaze naših kontrolera. Ukoliko se radi o senzorima koji upravljaju trošilom, onda je potrebno između njih postaviti uređaj “AC sensor adapter”, koji vrši pretvorbu u standardne NO/NC izlaze.

Primjer podržanih senzora

Način spajanja na PLC Gateway

Preuzmite tehničku dokumentaciju uređaja

Softverske značajke

Ovaj uređaj nema nikakve specifične softverske značajke. PLC gateway softver, svaki izlaz ovog uređaja interpretira kao obični digitalni ulaz onog uređaja na koji je ovaj adapter spojen.