» Naši proizvodi

PLC gateway

Centralni je uređaj svih naših rješenja. PLC gateway je MASTER kontroler i zadužen je za održavanje veze prema internetu ali i za koordinaciju svim ostalim uređajima na nekoj lokaciji, odnosno drugim SLAVE-ovima. Na njemu se izvodi glavnina našeg softvera.


Smart room controller

Smart room controller (SRC) predtavlja samostalnu kontrolnu jedinicu namijenjenu upotrebi u hotelskim sobama. Ovaj uređaj upravlja automatikom sobe te vrši kontrolu pristupa i nadzor nad svim relevantnim događajima u sobi.


AC sensor adapter

Iskoristite široko dostupne senzore sa 230V/50Hz izlazima za pokret, zvuk, vatru, dim, vodu, svjetlo isl., te ih spojite sa PLC gateway softverom u svrhu detekcije događaja i daljnjeg programiranja.


Relay extender 8x

Ovaj uređaj proširuje broj relejskih izlaza svom MASTER kontroleru koji se nalazi u istom razvodnom ormaru. Zbog izravne komunikacije sa MASTER kontrolerom, odlikuje ga jednostavnost ugradnje, pouzdanost i brzina rada.


PWL modem

PWL modem je ekstenzija MASTER kontrolera koja mu omogućava komunikaciju sa svim ostalim PWL uređajima putem naponskih vodova do 400 metara udaljenosti. Osim komunikacije preko naponskih vodova, moguće je ostvariti i vezu direktnim spajanjem uređaja do 800 metara udaljenosti.


PWL dimmer 4x

Ovaj uređaj posjeduje četiri snažna i izolirana dimerska izlaza koja mogu upravljati punim linearnim rasponom intenziteta svijetlost na običnim rasvjetnim tijelima ili dimabilnim LED panelima. Idealan je za upravljanje višestrukim trošilima spojenim na jedan izlaz u svrhu kreiranja upravljivih svjetlosnih zona.


PWL Volume dimmer

Uređanj je namijenjen dvokanalnom prigušivanju audio signala. On se postavlja između izvora zvuka i pojačala te omogućuje aplikativnu kontrolu intenzitetom zvuka direktno iz naše aplikacije.


PWL relay 8x

Ovaj uređaj proširuje broj relejskih izlaza svom MASTER kontroleru. Mogućnost komunikacije sa MASTER kontrolerom putem naponskih vodova daje opcije smještanja ovog kontrolera van centralnog razvodnog ormara bez potrebe za dodatnim kabliranjem.


PWL input 8x

Ovaj uređaj proširuje broj digitalnih ulaza svom MASTER kontroleru. Idealan je za spajanje različitih digitalnih senzora ili tipkala. Mogućnost komunikacije preko naponskih vodova, omogućuje dislociranje od glavnog razvodnog ormara čime se umanjuje potreba za dodatnim kabliranjem.


PWL tubular and access controller

Ovo je svestran uređaj koji se koristi u scenarijima kontrole pristupa, roletni ili garažni vrata ili kao ulazno/izlazna ekstenzija na drugim MASTER kontrolerima. Posjeduje 4 digitalna ulaza, 2 digitalna izlaza, Wiegand dekoder i vlastito napajanje.